top of page

Lietošanas noteikumi

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat sazināties ar SPIIKIIZI KLIENTU SERVISU, kurš strādā katru dienu no 9:00 – 21:00 (pēc Rīgas laika), tel. saziņai +371 27653136, e-pasts: info@spiikiizi.com

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Mājas lapu www.spiikiizi.com (turpmāk Vietne) ar biļešu tirdzniecību nodrošina SIA “SPIIKIIZI Riga”, reģ. Nr.: LV41203060431 (turpmāk SPIIKIIZI).
1.2. Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat SPIIKIIZI Privātuma politikai.
1.3. Veicot biļešu iegādi, Jūs (turpmāk Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja pie atsevišķu biļešu iegādes ir publicēti papildus specifiski pasākuma, biļešu lietošanas, atlaižu vai citi noteikumi, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat arī šiem papildus noteikumiem.

2. Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība
2.1. Izdarot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.
2.2. Apmaksa ir jāveic 10 minūšu laikā no biļešu izvēles brīža, pretējā gadījumā biļešu rezervācija var tikt pārtraukta un Pircējs var nesaņemt biļetes apstirpinājumu. Ja iestājas šāda situācija, Pircējs var sazināties ar SPIIKIIZI klientu servisu: tel. saziņai +371 27653136, e-pasts: info@spiikiizi.com.
2.3. Par Vietnes pakalpoju izmantošanu un biļešu iegādi SPIIKIIZI nav paredzēta papildus komisijas maksas. Ja iegādāšanās brīdī uzrodas papildus komisijas maksas lūdzam sazināties ar SPIIKIIZI klientu servisu.
2.4. Veicot biļešu iegādi, Pircējs saņems epasta apstiprinājumu.

3. Pasākumu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
3.1. Pasākumu biļetes netiek atgrieztas un mainītas, Pircēja kļūdas dēļ vai neireašāsn uz pasākumu dēļ.
3.2. Gadījumā, ja pasākums nenotiek, tas tiek atlikts vai tiek mainīta pasākuma norises vieta, visu atbildību uzņemas SPIIKIIZI.

4. Biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
4.1. Nauda par atgrieztajām biļetēm tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā 7 darba dienu laikā.

 

5. Atbildība
5.1. Pircējs ir atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, biļete var netikt piegādāta vai persona var netikt ielaista pasākumā.
5.2. SPIIKIIZI neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ biļetes kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. SPIIKIIZI nedublē biļetes un neizsniedz to kopijas.
5.3. SPIIKIIZI ir atbildīgs par Pasākuma saturu un kvalitāti, cik tālu tas ir iespējams. Par pasākuma vērtību atbildīgs ir pasākuma vadītājs, kura nosaukums ir norādīts uz biļetes.

6. Citi noteikumi
6.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesībā atbilstoši SPIIKIIZI reģistrācijas vietai.
6.2. SPIIKIIZI ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
6.3. SPIIKIIZI patur tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.

bottom of page