top of page

pirmd., 08. apr.

|

SPIIKIIZI

Koprakstīšana | Togetherwriting 2: #MondayForMind

Šī nav terapija, bet veselīga metode, kā sakārtot vismaz daļu savu domu un sagatavoties nedēļai izliekot visu uz lapas. This is not a therapy, but a healthy way how to manage some part of your mind and prepare yourself for the week by writing everything out on the paper.

Vietu vairs Nav / Registration is Closed
Pasākumi / Events
Koprakstīšana | Togetherwriting 2: #MondayForMind
Koprakstīšana | Togetherwriting 2: #MondayForMind

Kad & Kur

2019. g. 08. apr. 07:30 – 11:30

SPIIKIIZI, Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvia

Vairāk par notikumu

SCROLL FOR ENG!

Iemainam Pirmdienas Prātam. Katram ir dienas, kad galva vai pušu plīst no domām! Miglainas skatījums uz nedēļu, pietrūkst skaidrība vai vismaz veids kā konstruktīvi vadīt savu prātu.

Ierodies Pirmdienās 7:30 SPIIKIIZI un paņem līdzi savu mīļāko rakstāmlietu un kladi. Mēs arī varam iedot, bet ja tev savi rakstāmie ir tuvāki, tad ņem tos.

Koprakstīšanas #MondayForMind galvenais mērķis:

- Ievadīt nedēļu ar skaidru galvu.

- Pavadīt rītu ar motivētiem cilvēkiem, kuri grib sev un citiem labu.

- Radīt savu domu pārskatu uz lapas.

- Iespējams sasniegt skaidrību galvā.

- Iedzert superīgu Latvijā Grauzdētu kafiju, vai tasi tējas.

- Runāsim ievadā 15min, rakstīsim 30-45 un pēc tam vēl parunāsim, ja gribēsies.

No rīta tiksimies kopā ar SPIIKIIZI līdz-īpašnieku Aris Birze, kurš ikdienā raksta un plāno jau vairāk kā 5 gadus. Izlikt Prātu uz Lapas ir viņa medicīna sakārtotam prātam un tādā veidā arī ir izdotas ja 2 grāmtas.

Tiekamies no rīta un dalība, par Kafiju vai Tēju iegādājoties SPIIKIIZI cafe. Reģistrēties Obligāti šeit:

SPIIKIIZI durvis atver 7:30

Ievads līdz 7:45

Rakstam līdz 8:30

ENGLISH:

Mondays For Mind!

Everyone has days when a head is literally exploding with thoughts! Foggy look into the coming week, missing clarity or way how to manage your mind constructively.

Join on Mondays t 7:30AM at SPIIKIIZI and take with your favorite pen and journal. We can give you them, but if you prefer your own, then take yours.

Co-writing #MondayForMind main purpose:

- Start the week with clear head.

- Start your day with motivated people, who want best for themselves and others.

- Create you thought overview on paper.

- Possibly reach clear head.

- Have an amazing coffee that is roasted in Latvia or a cup of tea.

- First 15 minutes are for arriving and talk, then we write for 30-45minutes and you can still talk afterwards, if you want to.

Morning we be together with SPIIKIIZI coowner Aris Birze andhe also writes daily journals for more than 5 years. Write out Thoughts is his medicine for clear headand it's the same way how he published 2 books.

See you at the morning and participation fee is cup of Coffee or Tea from SPIIKIIZI cafe. Online Registration is MANDATORY here:

SPIIKIIZI doors opens 7:30

Introduction till 7:45

Writing till 8:30

Biļetes

  • #MondayForMind

    Rezervē sev krēslu pie galda Koprakstīšanai. Book your place at the table for Togetherwriting.

    0,00 €

Total

0,00 €

Share This Event

bottom of page